Yayınlar

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Daş, C. (2014) Integration and Growth: Gestalt Therapy Approach. Xlibris Publishing Company, USA.

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

Kitaplar:

Daş, C. (2018) Ezbere İlişkilere Ezber Bozan Çözümler, Altınordu Yayıncılık, Ankara

Daş, C. (2017)  Bütünleşmek ve Büyümek: Geştalt Terapi Yaklaşımı. (Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 5.  Baskı), Altınordu Yayıncılık,  Ankara

Daş, C. (2009) Geştalt terapi. Psikoterapi Yöntemleri: Kuramlar Ve Uygulama Yönergeleri.  E.Köroğlu ve H. Türkçapar (Ed). HYB Basın Yayın, Ankara, s. 171-228.

Daş, C. (2009) Cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde bilişsel-davranışçı terapi yaklaşımı. Bilişsel-Davranışçı Terapiler, I. Savaşır, G. Boyacıoğlu, E. Kabakçı (Ed).   Türk Psikologlar Derneği Yayınları:7, Ankara, s. 211-246.

Daş, C. (2006)  Bütünleşmek ve Büyümek: Geştalt Terapi Yaklaşımı. HYB Basın Yayın, Ankara.

Daş, C. (2002) Geştalt ekolü öğretilerinin kişisel gelişime katkıları. Örgütte Kişisel Gelişim. A.E. Aslan (Ed). Nobel Yayın ve Dağıtım, Ankara, s. 535-585.

Daş Tuğrul, C. (2001) Rakı Şişesinde Balık Olmadan. Phoenix Yayınevi. Ankara.

Tuğrul, C. ve Sayılgan, M.A. (1995). Depresyonla Başa çıkma Yolları. Türk Psikologlar Derneği Yayınları:1, Ankara.

 

Kitap bölümleri:

Daş, C. (2009) Geştalt terapi yaklaşımı, Psikoterapi Yöntemleri: Kuramlar Ve Uygulama Yönergeleri. E.Köroğlu ve H. Türkçapar (Ed). HYB Basın Yayın, Ankara, s.171-228.
Daş, C. (2009) Cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde bilişsel-davranışçı terapi yaklaşımı, Bilişsel-Davranışçı Terapiler. I. Savaşır, G. Boyacıoğlu, E. Kabakçı (Ed). Türk Psikologlar Derneği Yayınları:7, Ankara, s. 211-246.

Daş, C. (2002) Geştalt ekolü öğretilerinin kişisel gelişime katkıları, Örgütte Kişisel Gelişim. A.E. Aslan (Ed). Nobel Yayın ve Dağıtım, Ankara, s. 535-585.

Çeviri Kitaplar

Daş, C. (2004) Cinsel bozukluklar ve cinsel kimlik bozuklukları (s.373-424) ve Grup, çift ve aile tarapisi (s. 582-601) çevirisi.  Anormal Psikolojisi. İ.Dağ  (çeviri ed). Tük Psikologlar Derneği Yayınları: 29. Ankara.

 

Editörlük:

2002-devam ediyor Temas: Geştalt Terapi Dergisi

2018-devam ediyor A Guide to Contemporary Practice: Gestalt Therapy (tercüme)

 

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

Tuğrul, C. ve Kabakçı, E. (1997) Vaginismus and its Correlates, Sexual and Marital Therapy, 12(1), 23-34.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Daş, C. (2016) Geştalt Terapi Yaklaşımı ve Temas. Azerbaycan III. Uluslararası Psikoloji Konferansı, 23-24 Nisan, Bakü.

Daş, C. (2016) Biz ayrılamayız: Geştalt Bakış Açısından Şekil-Fon İlişkisi. 41. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi, 25-28 Mayıs, Bergama.

Daş. C. (2014) Hoşgörmek İstiyorum, Ama…39. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi, 28-31 Mayıs, Bergama.

Daş, C.  (2011) How I Stop Sensing? 12 th European Congress of Psychology, 4-8 Temmuz, Istanbul.

Daş, C. (2010) Geştalt Yaklaşımı ve İhtiyaçlar. 35. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi, 25-27 Mart, Bergama.

Daş, C. (2008) Gestalt approach and adolescence, 18. World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, 30 Nisan-3 Mayıs, Istanbul.

Daş, C. (2007) A Gestalt Approach to Desensitization, Gestalt and Creativity Congress: An International Celebration, 8-11 Ağustos, Cleveland, USA.

Tuğrul, C. (1999) Shame, Guilt and Sexual Problems, AAGT 4rd International Gestalt Therapy Conference. 4-8 Temmuz, New York, USA.

Tuğrul, C. (1998) Female Sexual Dysfunctions and Gestalt Therapy, AAGT 3rd International Gestalt Therapy Conference, 3-7 Temmuz, Cleveland, USA.

Tuğrul, C. ve Kabakçı, E. (1995) Vaginismus and It’s Correlates.  IV. European Congress of Psychology, 2-7 Temmuz, Atina, Yunanistan.

Tuğrul, C.  ve   Akman, Y. (1995) Predicting variables of alcohol abuse among Turkish university students. IV. European Congress of Psychology, 2-7 Temmuz, Atina, Yunanistan.

Tuğrul, C., Öztan, N. ve Kabakçı, E. (1994) The standardization of GRISS. 23 rd International Congress of Applied Psychology, 17-22 Temmuz, Madrid, İspanya.

Öztan, N., Kabakçı, E. ve Tuğrul, C. (1994) Applicability and modification of partner evaluation scale for Turkish men and women. 23 rd International Congress of Applied Psychology, 17-22 Temmuz, Madrid, İspanya.

 

 

Ulusal Dergilerdeki Yayınlar

Daş. C.  (2004 a) Geştalt terapisti. Temas: Geştalt Terapi Dergisi, 3, 5-24.

Daş, C. (2004 b) Nefes al-ver ve harekete geç: Anksiyete ve Geştalt yaklaşımı, Temas: Geştalt Terapi Dergisi,  3,127-140.

Daş, C. (2003) Hangisi benim? İçe alınanlar, Temas: Geştalt Terapi Dergisi, 2, 37-52.

Daş, C. (2002) Geştalt grup uygulamaları, Temas: Geştalt Terapi Dergisi, 1, 63-80.

Aktaş C. ve Daş, C. (2002) Geştalt temas biçimleri yeniden düzenlenmiş form’un Türk örnekleminde faktör yapısı, geçerliliği ve güvenirliği, Temas: Geştalt Terapi Dergisi, 1, 81-108.

Daş Tuğrul, C. (2000) Stres ve depresyon. Psikiyatri Dünyası,4 (1),12-17.

Tuğrul, C. (1999) Duygusal zeka, Klinik Psikiyatri Dergisi, 2 (1), 12-20.

Tuğrul, C. (1999) Cinsel İşlev Bozukluklarının Psikolojik Nedenleri, Cinsel İşlev Bozuklukları Monograf Serisi 2, 29-33

Tuğrul, C. (1999) Yaşlılık psikolojisi, Kadın Dernekleri Federasyonu Yayın Organı: 1, 32-39.

Tuğrul, C. ve Akman, Y. (1996)  Üniversite gençliğinde alkol kötüye kullanım riskini yordayan değişkenler, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 3(2), 73-81.

Tuğrul, C. ve Kabakçı E. (1996) Vajinismus olgularında yordayıcı değişkenler, Türk Psikiyatri Dergisi, 7(güz), 201-207.

Tuğrul, C. (1996) Gençlik dönemindeki aile sorunlarını değerlendirme ölçeği: faktör yapısı, geçerlik ve güvenirlik çalışması, Türk Psikoloji Dergisi, 11(36),25- 43.

Akman, Y. ve Tuğrul, C. (1995) Üniversite gençliğinde aile sorunları, yalnızlık ve uyum düzeyi, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Seminer Dergisi, 11.

Tuğrul, C. (1995). Obsesif-kompulsif bozukluğun tedavisinde bilişsel-davranışçı terapi yaklaşımı, Psikiyatri,  Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi, 3 (ek 2),29-35.

Tuğrul, C. (1994). Alkoliklerin çocuklarının aile ortamlarındaki stres kaynakları, etkileri ve stresle başa çıkma yolları, Türk Psikoloji Dergisi,9(31),57-73.

Tuğrul, C. (1994). Kadın cinsel işlev bozukluklarının tedavisi, Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi, 2 (Ek 2), 20-28.

Tuğrul, C., Öztan, N. ve Kabakçı,E. (1993). Golombock-Rust cinsel doyum ölçeği standardizasyon çalışması, Türk Psikiyatri Dergisi, 4(2), 83-88.

Tuğrul, C. (1993). Vajinismus tedavisinde eklektik yaklaşım: Bir vaka örneği, Türk Psikoloji Dergisi, 8(30), 42-48.

Kabakçı, E. Tuğrul, C. ve Öztan, N. (1993). Birtchnell eş değerlendirme ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Türk Psikoloji Dergisi, 8(29), 31-17.

Tuğrul, C. (1992). Gilles de la tourette sendromunda davranışçı tedavi yaklaşımı ve iki vaka, Türk Psikoloji Dergisi, 7(28), 9-15.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Daş, C. (2017) Geştalt Terapi Yaklaşımını Anlamak, Pamukkale Üniversitesi, Psikoloji Kongresi, 16-17 Mart, Denizli

Daş, C. (2017) Hoşgörmek İstiyorum, Ama… Geştalt Terapi Derneği, 24 Mart, İstanbul

Daş, C. (2017) Cinsel İşlev Bozukluklarında Geştalt Terapi Yaklaşımı, 2. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi, 9-11 Nisan, Ankara

Daş, C. (2016) Cinsel İsteksizlikte Geştalt Terapi Yaklaşımı,  1. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi, 1–3 Nisan, Ankara.

Daş, C. (2017) Geştalt Yaklaşımı Üzerine…  Bilgi Üniversitesi, IV. Ulusal Psikoloji Günleri, 21-22 Ekim, İstanbul

Daş, C. (2017) Cinsellikte Suçluluk, Utanç ve Kadın, Bilkent Üniversitesi 1. Psikoloji Günleri, 11-12 Kasım, Ankara.

Daş, C. (2016) Temas Biçimleri: Geştalt Bakış Açısıyla İlişkiler, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji Günleri, 6 Nisan,  Ankara.

Daş, C. (2016) Geştalt Yaklaşımının İnsana ve Terapiye Bakışı, 1. Geştalt Terapi Sempozyumu, İstanbul, 14-15 Mayıs, İstanbul.

Daş, C. (2016) İhtiyaçlara Giden Yol. Geştalt Yaklaşımının İnsana ve Terapiye Bakışı, 1. Geştalt Terapi Sempozyumu, İstanbul, 14-15 Mayıs, İstanbul.

Daş, C. (2016) Geştalt Yaklaşımıyla Bütünleşmek ve Büyümek. Çankaya Üniversitesi 1. Psikoloji Günleri, 20 Mayıs, Ankara.

Daş, C. (2015) Hamilelik ve Lohusalık Psikolojisi. Doktor Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 10 Şubat, Ankara.

Daş, C. (2015) Geştalt Gözüyle Hoşgörü. Olgu Eğitim ve Danışmanlık, 2 Nisan,  Ankara.

Daş, C. (2015) Geştalt Sekil-Fon ilişkisi ve Bütünleşmek. Başkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü, 15 Nisan, Ankara.

Daş, C. (2015) Bütünleşmek ve Büyümek. Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü, 8 Mayıs, Ankara.

Daş, C. (2015) , Geştalt Terapi Yaklaşımı.  1. Ulusal Pozitif Psikoloji Konferansı, 27-29 Kasım, Ankara.

Daş, C. (2015) Geştalt Terapi Yaklaşımı. Atılım Üniversitesi Psikoloji Günleri, 30 Kasım, Ankara. 

Daş, C. (2015) Geştalt Bakış Açısıyla Çocukluktan Gençliğe, Kayseri İl Müdürlüğü, 4 Aralık, Kayseri.

Daş, C. (2013) Melek mi Şeytan mı? İkisi de Ben(im). Geştalt Terapi Derneği, 29 Mart, Ankara.

Daş, C. (2012) Farkındalık, temas ve ihtiyaçlar: Geştalt Günleri. Doğu Akdeniz Üniversitesi, 22-24 Mayıs, Kıbrıs.

Daş, C. (2011) Aslında Kiminle Evleneceğimi Biliyorum: Geştalt Yaklaşımı ile İlişkiler. VI. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi, 16-18 Ekim, İstanbul.

Daş, C. (2011)  Bütünleşmek ve Büyümek. Psikiyatride Sürekli Eğitim Kongresi,  30 Haziran-3 Temmuz, Ankara.

Daş, C. (2011)  Geştalt Terapi Yaklaşımı ve Temas. V. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, 19-21 Mayıs, Aydın.

Daş, C. (2011) Geştalt Terapi Yaklaşımı. İzzet Baysal Üniversitesi, 22 Mayıs, Bolu.

Daş, C. (2011) Kişisel Gelişim ve Eğitimde Yaratıcılık. 5. Okul Öncesi Eğitimciler Buluşması, 9-10 Nisan, Ankara.

Daş, C. (2009) Bütünleşmek ve Büyümek: Geştalt Yaklaşımı. IV. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, 22-24 Mayıs, İzmir.

Daş, C. (2009) Kızlar-Erkekler: Hepsi Bizim Çocuklarımız. 4. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi. 21-23 Mayıs, Ankara.

Daş, C. (2009) Kadında cinsel işlev bozuklukları. 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 23-25 Nisan, Ankara.

Daş, C. (2008)  Cinsel İstek Bozukluklarında Geştalt Yaklaşımı. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler VII. Ulusal Kongresi. 21-23 Kasım, İstanbul.

Daş, C. (2008)  Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Geştalt Yaklaşımı. 5. Ulusal Anksiyete Kongresi, 5-9 Mart, Bursa.

Daş, C.(2008)  Bir Yaşam Felsefesi Olarak Geştalt Yaklaşımı. Okan Üniversitesi,  IV. Psikoloji Günleri,   3 Mart, İstanbul.

Daş, C. (2007) Geştalt Terapi Yaklaşımı ve Temas. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, 4 Aralık, Ankara.

Daş,C.,. Balkaya F. ve Sakarya, S. (2007) Değişme(me)k İstiyorum. III. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, 14-15 Mayıs,  Ankara.

Daş, C. (2007).  Cinsel İşlev Bozuklukları,   5. Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi,  19-22 Nisan 2007,Ankara.

Daş, C. (2007) Nasıl Olmuyor?  IV. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi, 16-18 Mart, İstanbul.

Daş, C. (2006)  Kadın Cinsel işlev Bozuklukları.  VI. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Ulusal Kongresi, 24-26 Kasım, İstanbul.

Daş, C. (2006) Bağımlılık ve Geştalt Terapi Yaklaşımı. 3. Ulusal Bağımlılık Kongresi, 14-17 Aralık, Bursa.

Daş, C. (2006) Kutuplar: Bütünlüğe Giden Yol.  14. Ulusal Psikoloji Kongresi, 6-8 Eylül, Ankara.

Daş, C. (2006) Utanç, Suçluluk ve Kadın.  II. Ulusal Kadın Ruh Sağlığı Kongresi, 8-11 Mart, İstanbul.

Daş, C., Özer S. ve Sakarya, S. (2005) Geştalt Terapi Yaklaşımı. X. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, 4-7 Temmuz, Mersin.

Daş, C. (2005) İçinizdeki Uyuyan Kahramanı Uyandırın: Geştalt Terapi Yaklaşımı. Birinci Basamakta Psikiyatri Eğitim Kongresi, 9-13 Kasım, Bodrum.

Daş, C. (2005) Geştalt Çift Terapisi.  III. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi, 25-27 Mart, İstanbul.

Daş, C. (2005) Haydi Gel Yeni Bir Film Seyredelim!. III. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi, 25-27 Mart, İstanbul.

Daş, C. (2005) Neden O’nu Seçtim? 30. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi, 25-28 Mayıs, Bergama.

Daş, C. (2004) Geştalt Yaklaşımı.  29. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi, 24-27 Mayıs, Bergama.

Daş, C. (2003) Ergenlerde Geştalt Terapisi Uygulaması. 13. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 7-9 Mart, Ankara.

Daş, C. (2002) Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve Geştalt Terapisi. 3. Anksiyete Bozuklukları Sempozyumu, 19-22 Mart, Antalya.

Daş, C. (2002) Utanç, Suçluluk ve Cinsellik.  I. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi, 8-10 Mart, İstanbul.

Daş, C. (2002) Geştalt Terapide Değerlendirme. I. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, 6-7 Nisan, Ankara.

Tuğrul, C.  ve Sayılgan, M.A. (2000) Klinik Psikoloji konusunda alanda çalışmak ve beraberinde getirdiği sorunlar. Psikolojide Yeni Gelişme ve Sorunlar Semineri, 1 Haziran, Ankara.

Tuğrul, C. (2000) Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Bağlamında Kişilik Bozukluklarının Değerlendirilmesi. 9. Anadolu Psikiyatri Günleri, 13-17 Haziran, Edirne.

Tuğrul, C. (2000) Gençliği ve Gençleri Anlamada Geştalt Terapi Yaklaşımı. 5. Ergen Günleri, 23-25 Kasım, Kuşadası, Aydın.

Tuğrul, C. (1999)  Yaşlılık Psikolojisi. Yaşlılıkta Ortaya Çıkan Sorunlar ve Önlemler Semineri, 18 Şubat, Ankara.

 

Tuğrul, C. (1999) Vajinismus Olgularında Psikolojik Yaklaşımın Önemi. III. Cinsel Sorunlar ve Tedavileri Kongresi, 26-28 Kasım, İstanbul.

 

Tuğrul, C. (1999) Geştalt Grupları. Bahar Sempozyumları 3, 27 Nisan-2 Mayıs, Antalya.

 

Tuğrul, C. (1999) Geştalt Terapisine Giriş. II. Psikoterapi Günleri, 29-31 Ocak, İstanbul.

Tuğrul, C. (1998)  Geştalt Terapisinde Farkındalık.  X. Ulusal Psikoloji Kongresi, 16-18 Eylül, Ankara.

Tuğrul, C. (1998) Anorgazmide Cinsel Tedaviler. Cinsel İşlev ve Bozuklukları Eğitim Sempozyumu, 29-31 Ekim, İstanbul.

Tuğrul, C. (1998) B Kümesi kişilik bozukluklarının bilişsel teorisi ve terapisi. Bahar Sempozyumları 2, 29 Nisan-3 Mayıs, Antalya.

Tuğrul, C. (1998) Grup Psikoterapileri, Psikoterapi Günleri, 27-29 Mart, İstanbul.

Tuğrul, C. (1997) Geştalt Terapi. VI.  Anadolu Psikiyatri Günleri, 10-14 Aralık, Erzurum.

Tuğrul, C. (1997) Vajinismus Tedavisi. Cinsel İşlev ve Bozuklukları Eğitimi Sempozyumu,  30 Ekim-1 Kasım, İstanbul.

Tuğrul, C. (1997) AİDS ve psikolojik sorunlar. 3. Türkiye AIDS Kongresi, 4-6 Nisan, Ankara.

Tuğrul, C. ve Kabakçı, E. (1996) Vajinismusu olan ve olmayan kadınların bazı özellikleri. IX. Ulusal Psikoloji Kongresi, 18-20 Eylül, İstanbul.

Tuğrul, C., Kadayıfçı, O. ve Özmen, E. (1996) Cinsel Mitler ve Eğitim. I. Cinsel İşlev ve Fertilite Bozuklukları Ulusal Sempozyumu, 13-16 Kasım, Ürgüp.

Güler-Uysal,F., Özgirgin, N., Özlüpınar, E., Tuğrul, C. & Orkun, S. (1995) Spinal Kord Yaralanmalı Hastalarda Kognitif Fonksiyonlar ve Fonksiyonel Gelişimin Değerlendirilmesi.  XV. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi, 27-31 Mayıs, İstanbul.

Tuğrul, C. ve Akman, Y. (1994) Üniversite gençliğinin aile sorunları, yalnızlık ve uyum düzeyleri. VIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, 21-23 Eylül, İzmir.

Tuğrul, C. (1994) Girişkenlik Eğitimi. VIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, 21-23 Eylül, İzmir.

Kabakçı, E. Tuğrul, C.ve Öztan, N. (1992) Birtchnell eş değerlendirme ölçeği standardizasyon çalışması. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi, 22-25 Eylül, Ankara.

Yolaç, P. ve Tuğrul, C. (1991)  Vaginismus Tedavisinde Geştalt Yaklaşımı. 27. Ulusal Psikiyatrik Bilimler Kongresi, 6-9 Kasım, Antalya.