Psikoterapi Yöntemleri

Prof.Dr.Ceylan DAŞ’a ait Bölüm:
Geştalt Terapi (sayfa : 171-214)

 

İÇİNDEKİLER

1.BÖLÜM
Yavuz ERTEN, Elvin AYDIN
Psikanaliz ve Psikanalitik Psikoterapi

2.BÖLÜM
Ertuğrul KÖROĞLU
Düşünsel Duygulanımcı Davranış Terapisi

3.BÖLÜM
Hakan TÜRKÇAPAR, Mehmet SUNGUR, Emre SARGIN
Bilişsel Davranışçı Terapiler

4.BÖLÜM
Mehmet ESKİN
Sorun Çözme Terapisi

5.BÖLÜM
Ceylan DAŞ
Geştalt Terapi

6.BÖLÜM
Elvin AYDIN
Transaksiyonel Analiz Terapisi

7.BÖLÜM
Emine KILIÇ
Aile Tearpisi

8.BÖLÜM
Sibel ÖRSEL, Haluk ÖZBAY
Çift Tearpileri

9.BÖLÜM
Erol GÖKA
Psikodrama

 

GEŞTALT TERAPİ

Fritz Perls, Laura Perls ve Paul Goodman tarafından geliştirilen Geştalt terapi yaklaşımı varoluşçu, fenomenolojik ve bütüncü bakış açısına sahiptir ve temelinde Geştalt psikolojisi ve alan kuramı yer almaktadır. Geştalt bakış açısına göre sağlıklı kişiler kendi sorumluluklarını üstlenebilen, kendilerini gerçekleştirebilen, otantik ve olgun kişilerdir. Bu özelliklerden yola çıkarak terapinin nihai amacı da büyüme ve gelişmesini engellemeden, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen ve çevresiyle uyumlu bir ilişki içinde olan insanlar yaratmaktır.

Terapinin amacı farkındalık kazanmak ve bütünleşmektir. Bu amaca ulaşabilmek için Geştalt yaklaşımı ihtiyaçlar, temas, temas biçimleri, kutuplar, tamamlanmamış işler, yaratıcı uyum, sabitleşmiş geştalt gibi kavramlardan yararlanır. Terapötik süreç açısından ise direnç, kördüğüm, paradoks değişim kuramı ve diyalog ilişkisinin önemini vurgular. Terapide diyalog ilişkisi içinde Geştalt terapisti kendi kişiliğini, yaratıcılığını, bilgisini ve varoluşunu terapiye yansıtır ve yargılamadan, yorumlamadan, etiketlemeden danışanla birlikte ve onun için çalışır.

Geştalt yaklaşımında çok çeşitli tekniklerden yararlanılır. Sorular, ifadelerin değiştirilmesi, sözel olmayan ifadeler ve beden dili çalışmaları, hayalleme uygulamaları, çift ve boş sandalye egzersizleri, rüya çalışmaları ve sanatsal uygulamalarla Geştalt yaklaşımı “şimdi ve burada” ve “ne ve nasıl” üzerine odaklanmakta çok zengin ve yaratıcı bir repertuar sunar. Geştalt terapisi psikiyatrik tanı sınıflamalarında yer alan her türlü hastalıkta ve ayrıca akişisel gelişim amaçlı olarak uygulanabilir.

Gerek kuramsal açıdam gerekse uygulanan teknikler açısından Geştalt yaklaşımı ilk ortaya atıldığı yıllardan farklılık göstermektedir ve gelişmeye devam etmektedir. Geştalt terapistlerinin sayısı giderek artmakta ve uygulama alanları da giderek genişlemektedir. Geştalt terapisti olmak uzun ve zahmetli bir eğitim gerekmektedir. Terapist eğitiminin zorunluluklarını yerine getirmeden, birkaç çalışma grubuna katılıarak veya birkaç tekniği öğrenerek Geştalt yaklaşımını bireysel veya grup çalışmalarında “uygulamak” son derece sakıncalıdır.