Örgütte Kişisel Gelişim

Prof.Dr.Ceylan DAŞ’a ait Bölüm
Geştalt Ekolü Öğretilerinin
Kişisel Gelişime Katkıları (sayfa: 535-564)

İÇİNDEKİLER
– Tarihçe
– Uygulama Alanı
– Geştalt Ekolünün Kuramsal Temelleri
– Geştalt Ekolü ile İlgili Temel Kavramlar
– Kişisel Gelişim Amaçlı Geştalt Uygulamaları
– Kişisel Gelişim Amaçlı Geştalt Uygulamalarında Yararlanılan Yöntemler Kaynaklar

 

Geştalt yaklaşımı ilk olarak Frederick (Fritz) Perls ve eşi Laura Perls tarafından 1940’lı yıllarda ortaya konmuştur. “Geştalt” tam olarak Türkçe bir karşılığı olmayan, Almanca bir kelimedir ve “bütün”, “şekil”, “örüntü” gibi bir anlama gelmektedir. Geştalt ekolünün varoluşçu, fenomonolojik ve bütünleştirici bakış açısıyla, kişisel ihtiyaçlara verdiği önemle ve çok çeşitli ve esnek teknikleriyle kişisel gelişim konusunda çok önemli katkılarda bulunduğu söylenebilir. Bireysel sorumluluk, insanlararası temas ve farkındalık üzerinde yoğunlaşan Geştalt terapi yaklaşımı sağlık alanında çalışan profesyonellerin, sanatçıların, yöneticilerin ve farklı sektörlerdeki çalışanların kişisel gelişimlerinin yükseltilmesinde yıllardır etkili bir biçimde kullanılmaktadır. Bu tür uygulamalara kendileriyle ve çevreleriyle daha iyi ilişkiler kurma yolları arayan ve Geştalt ekolünün kendi özel, sosyal ve iş yaşamlarına uygulanabilecek yönlerini öğrenmek isteyen herkes katılabilir. Kişisel gelişim amaçlı Geştalt uygulamaları bireysel veya grup halinde yapılabilir. Bu uygulamalarda sözel ve sözel olmayan davranışlardan, beden dilinden, duyguların ifadesinden, bütünleştirme ve hayalleme tekniklerinden, rüyalardan, sanat ve hareket terapilerinden yararlanılır. Kişisel gelişim amaçlı grup uygulamalarının sonucunda grup üyeleri farkındalık düzeylerini yükseltme, tamamlanmamış işlerini tamamlama, temas kurma becerilerini geliştirme, beden-duygu-zihin bütünlüğünü sağlama, kördüğümlerini çözme, kendilerini kabullenme ve sosyal kapasitelerini geliştirebilme imkanı bulurlar. Özellikle “şimdi” ve “burada” üzerine odaklanması nedeniyle de kişisel gelişimin uygulamalar sırasında ve daha çabuk, daha kalıcı ve daha derin bir biçimde gerçekleşmesine olanak sağlamaktadır.