Ezbere İlişkilere Ezber Bozan Çözümler

ÖNSÖZ

Bu kitap okuyucuların romantik ilişkileriyle ilgili olarak nerelerde ve nasıl zorluklar çektiklerini anlamalarına, başka kişilerin de benzer zorluklar çektiklerini görmelerine, iletişim kanallarının nasıl kapandığını ve nasıl açılacağını fark etmelerine yardımcı olmak amacıyla yazılmıştır.

Bu konuda yazılmış pek çok faydalı yayın bulunmaktadır. O halde bu kitabın yazılmasına neden gerek duyulmuştur?  Bu kitabın yazılmasına gerek duyulmuştur çünkü bu kitapta şimdiye kadar bu konuda yazılmış olan kitaplarda yer almayan farklı bir bakış açısı, farklı bir model sunulmaktadır. Bu modelin adı psikogenetik modeldir. PSİKOGENETİK MODEL New Orleans Geştalt Terapi Derneği’nin kurucularından olan ve uzun yıllardır başkanlığını yürüten Anne Teachworth tarafından 2000’li yıllarda ortaya konulmuştur. Modelin temelinde genetik,  psikodinamik ve Geştalt terapi yaklaşımları yer almaktadır.

Psikogenetik model anne-babanız arasındaki ilişkinin sizin ilişkilerinize nasıl damga vurduğu, nasıl bir iz bıraktığı ile ilgilidir. Aynı Türkçe konuşmayı ailemizden öğrendiğimiz gibi nasıl ilişki kuracağımızı, ilişkide nelere önem vereceğimizi, kendimize eş/sevgili seçerken nelerin önemli olduğunu, hangi tepkileri göstereceğimizi ve bunlar gibi ilişkilerle ilgili pek çok konuyu da ailemizden öğreniriz. Nasıl ki konuşmayı taklit ederek ve tekrarlar yoluyla öğreniyorsak ilişkilerle ilgili bilgileri de bu yollarla öğrenir ve öğrendikten sonra da aynı şekilde uygulamaya başlarız. Yine aynı Türkçe konuşmayı öğrenirken olduğu gibi neden o objeye öyle bir isim verildiğini, neden fiillerin ve zamirlerin böyle oluşturulduğunu vb. düşünmeden, sorgulamadan olduğu gibi ezberlersek anne-babamızın ilişkilerle ilgili bize yaşayarak, söyleyerek, davranarak ya da göstererek öğrettiklerini de sorgulamadan, düşünmeden ezberleriz. Ezberlediğimiz için de bunları önceleri beynimizde bilinçli olarak kaydetsek de zamanla bunları fark etmeden uyguladığımız için bilinçdışımızda depolarız.

Psikogenetik modele göre anne-babamızın ya da bizi büyütenlerin davranışları, alışkanlıkları ve ilişki tarzları bizim bilinçdışımızda yer alır.  Böylece nasıl ki Türkçe konuşmak bize ailelerimizden geçen bir miras ise ilişkilerle ilgili bilgiler de onlar tarafından bize verilen bir miras olur. Ancak bu miras ilişkilerle ilgili olduğundan aynı zamanda psikolojik bir mirastır, çünkü ilişkilerimizi ve dolayısıyla psikolojik sağlığımızı da etkilemektedir.  Psikolojik yaklaşımlar özellikle de Geştalt yaklaşımı insanı çevresi ile bir bütün olarak ele almakta ve kişi-çevre arasındaki uyumsuzlukların psikolojik sağlığın bozulmasında çok önemli bir etkiye sahip olduğunu vurgulamaktadırlar.

Diğer yandan her ne kadar bu miras bize klasik anlamda “genetik” olarak yani anne-babamızın genleri yoluyla geçmese de,   bize “geçmekte” dir. Biyolojik anlamda gen “ebeveynlerden çocuklarına geçen belirli bir karakteristiği taşıyan biyolojik birim” olarak tanımlanmaktadır. Bunu psikolojik anlamda söyleyecek olursak yani psikogenetik bakış açısıyla tanımlayacak olursak,  psikogenetik gen “ebeveynlerden çocuklarına geçen ilişkiyle ilgili özellikleri taşıyan psikolojik birim” dir.  Dolayısıyla psikogenetik model ebeveynler tarafından çocuklara geçirilen bilinçdışı ilişki örüntülerini kapsamaktadır. Psikogenetik model bu bilinçdışı örüntülerin incelenmesini,  bilince çıkarılmasını ve değiştirilmesini amaçlar. İlişkilerimizde mutlu ya da mutsuz olmamızın nedeni kader değil psikogenetik ilişki modelimiz ve bu modelde yer alan davranış repertuarımızdır.

Şimdi psikogenetik ilişki modelinizin ne olduğu, bu modelde hangi davranış repertuarını kullandığınız, bu modelin ilişkilerinizi nasıl etkilediği, bunu nasıl değiştirebileceğiniz ve nasıl yeni bir repertuar geliştirerek uygulayabileceğiniz ile ilgili bir yolculuğa hazır mısınız? Hazırsanız başlayalım…

 

ARKA KAPAK

Bu kitap okuyucuların romantik ilişkileriyle ilgili olarak nerelerde ve nasıl zorluklar çektiklerini anlamalarına, başka kişilerin de benzer zorluklar çektiklerini görmelerine, iletişim kanallarının nasıl kapandığını ve nasıl açılacağını fark etmelerine yardımcı olmak amacıyla yazılmıştır. Bu kitapta şimdiye kadar bu konuda yazılmış olan kitaplarda yer almayan farklı bir bakış açısı, farklı bir model sunulmaktadır. Bu modelin adı psikogenetik modeldir.

Psikogenetik model anne-babanız arasındaki ilişkinin sizin ilişkilerinize nasıl damga vurduğu, nasıl bir iz bıraktığı ile ilgilidir. Bu modele göre anne-babanızın ya da sizi büyütenlerin davranışları, alışkanlıkları ve ilişki tarzları sizin bilinçdışınızda yer alır. Dolayısıyla psikogenetik model bu bilinçdışı örüntülerin incelenmesini,  bilince çıkarılmasını ve değiştirilmesini amaçlar.

İlişkilerimizde mutlu ya da mutsuz olmamızın nedeni kader değil psikogenetik ilişki modelimiz ve bu modelde yer alan davranış repertuarımızdır.