Bilişsel - Davranışçı Terapiler

İÇİNDEKİLER
1.BÖLÜM

I.SAVAŞIR
Bilişsel-Davranışçı Görüşme ve Değerlendirme Süreçleri

2.BÖLÜM
S.BATUR, H.K.DEMİR
Depresyonun Tedavisi: Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım

3.BÖLÜM
P.YOLAÇ
Sosyal Fobi ve Bilişsel-Davranışçı Tedavi Yaklaşımı

4.BÖLÜM
Ç.DÜRÜ, M.A.SAYILGAN
Obsesif-Kompulsif Bozuklukta Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım

5.BÖLÜM
E.BARIŞKIN
Panik ve Yaygın Anksiyete Bozukluklarında Bilişsel-Davranışçı Tedaviler

6.BÖLÜM
N.KARANCI
Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tedavisinde Bilişsel-Davranışçı Yaklaşımlar

7.BÖLÜM
G.SOYGÜL
Yeme Bozukluklarının Bilişsel-Davranışçı Yaklaşımla Tedavisi

8.BÖLÜM
C.DAŞ
Cinsel İşlev Bozukluklarının Tedavisinde Bilişsel-Davranışçı Terapi Yaklaşımı

EKLER
James C. OVERHOLSER, Uy.Çev: N.ŞAHİN
Ek-A
Sokratik Yöntem I : Sistematik Sorgulama
James C. OVERHOLSER, Uy.Çev: N.ŞAHİN
Ek-B
Sokratik Yöntem II: Tümevarımcı Mantık Yürütme