Rakı Şişesinde Balık Olmak

iÇiNDEKiLER
ÖNSÖZ
ALKOL
ALKOLÜN YOL AÇTIĞI SORUNLAR
NE KADAR ALKOL ALDIĞINIZI BİLİYOR MUSUNUZ?
TEHLİKE
ALKOL ALIYORUM, ÇÜNKÜ?.
ALDIĞIM ALKOL MİKTARINI KONTROL ALTINA ALMALIYIM, ÇÜNKÜ?..
RİSKLİ DURUMLAR
SAĞLIKLI VE SORUNSUZ ALKOL ALMA KURALLARIM
ALKOL ALMA ALIŞKANLIKLARIMI NASIL DEĞİŞTİREBİLİRİM?
KENDİMİ NASIL ÖDÜLLENDİREBİLİRİM?
ALKOL ALMA ARZUSU İLE NASIL BAŞA ÇIKABİLİRİM?
ALKOL ALMA ARZUSUNA YOL AÇAN NEDENLERLE NASIL BAŞA ÇIKABİLİRİM?
GERİLEMELERLE NASIL BAŞA ÇIKABİLİRİM?
SONSÖZ

 

Alkol dünyada milyonlarca kadın ve erkek tarafından tüketilen keyif verici bir maddedir. Doğru zaman ve doğru miktarda alındığında zararlı değildir, hatta yararlı bile olabilir.

Doğru miktarda alınan alkol önemli günlerin ya da başarıların kutlanmasında, sosyal ilişkilerin kurulmasında ve sürdürülmesinde, çok yorucu ya da stresli bir günün sonunda insanın kendini daha iyi hissetmesinde yardımcı olabilir. Hatta şiirler ve şarkılar yazabilmeniz için size ilham bile verebilir. Kısacası alkol sağlıklı bir yaşamın keyif verici bir parçası olabilir. Ancak fazla alkol almak, hatta az bile olsa, yanlış zamanda alkol almak sadece kişinin sağlığının bozulmasına değil sorunlarının da giderek artmasına neden olur.

Alkol alışkanlık yaratan bir madde olduğundan, alkolün bir kişi için keyif verici konumdan zarar verici konuma geçmesi hiç de zor değildir. Ancak alkolün keyif veren bir madde konumundan zarar veren bir madde konumuna gelmesi genellikle uzun bir zaman aldığından, bunun farkına varmak kolay olmayabilir. Çoğu zaman alkolün zarar verici bir konuma geldiği, karşılaşılan sorunlar nedeniyle anlaşılır. Bu sorunları kısaca şöyle özetleyebiliriz:
Çalışma hayatıyla ilgili sorunlar: Aşırı ve/veya sık alkol alma dikkati toplamada önemli zorluklara yol açtığından işteki performansın düşmesine neden olur. Ayrıca aşırı alkol alınan gecelerin sabahında ortaya çıkan belirtiler nedeniyle işe gitmek çok zor olabilir. Ya da alkol alma isteği işlerin yarım bırakılmasına ve işten erken çıkılmasına yol açabilir.

Ekonomik sorunlar: Aşırı ve/veya sık alkol alma bir yandan performansın düşmesine bir yandan da mevcut paranın alkol ve alkole bağlı yaşantılara harcanmasına yol açarak, kişinin ekonomik gücünü zora sokabilir.

Sosyal yaşamla ilgili sorunlar: Aşırı ve/veya sık alkol alma giderek kişinin sosyal ilişkilerinin de bozulmasına yol açabilir. Alkol kişiyi daha sinirli, daha alıngan ya da daha şüpheci yapabilir. Bazı kişiler ise alkollü iken duygularının çok etkisinde kalarak kendilerini aşırı övmeye ya da yermeye başlarlar. Ya da alkollü iken doğru olmayan şeyler söyleyebilirler. Bütün bunlar ise insanlararası ilişkilerde önemli zorluklara neden olabilir. Ayrıca aşırı içki içme kişinin sosyal yaşamının sadece içkili yerlerle sınırlandıracağından, sanatsal ya da sportif etkinliklerde bulunmak da mümkün olmaz. Sonuçta sosyal yaşam giderek daralır.

Aile ilişkileri ile ilgili sorunlar: Aşırı ve/veya sık alkol alma sadece sosyal yaşamın değil aile içi ilişkilerin de olumsuz yönde etkilenmesine yol açar. Kişinin eşine, çocuklarına, anne-babasına karşı sorumluluklarını yerine getirmesi giderek zorlaşır. Onlarla yakın ve sıcak ilişkiler kurmak giderek zorlaşır. Sonuçta ya kavgalar başlar ya da aile üyleri aşırı alkol alan kişiden giderek uzaklaşır ve iletişim tamamen kopar.

Sağlıkla ilgili sorunlar: Aşırı ve/veya sık alkol alma pek çok biçimde sağlığınıza zarar verir. Sağlığınızın bozulması için ille de sabahtan akşama kadar içiyor olunması gerekmez. Alkol öncelikle karaciğer ve beyin olmak üzere pekçok organı kalıcı bir biçimde etkileyebilir. Diğer taraftan alkol kişinin dikkatini ve motor becerilerini direkt olarak etkilediğinden kaza yapma ya da kazaya uğrama riskini de çok arttırır. Kazalar sonucunda yaralanmalar, sakatlanmalar hatta ölüm sık rastlanan durumlardır.

Belki de önce alkolün yararlarından, sonra da yol açtığı sorunlardan bahsetmem size biraz garip gelmiştir. Oysa önce alkolün yararlarından sonra da yol açtığı sorunlardan bahsetmemin nedeni, yanlış bir izlenim yaratmak istemeyişimdir.

Bazı kişiler alkol kullanımına tamamen karşıdırlar ve alkol almanın kesinlikle yanlış ve zararlı bir davranış olduğunu düşünürler. Bu kişiler alkolle ilgili bu olumsuz görüşlerini başkalarına da benimsetmeye çalışabilirler. Kuşkusuz bu kişiler alkol almayarak kendileri için en uygun tercihi yapmaktadırlar.

Ancak bu kitabın alkol kullanımına bakış tarzı ne olumsuz ne de olumludur, sadece gerçekçidir. Dolayısıyla bu kitabın amacı sizi alkolden tamamen uzaklaştırmak değildir.

Diğer taraftan alkolün doğru zamanda ve miktarda alınmaması halinde çok zararlı olabileceğini de unutmamak gerekir. Üstelik alkol alışkanlık yaratan bir madde olduğundan “alkol bağımlısı” ya da “alkolik” olma riski de vardır. İsterseniz önce alkolik ya da alkol bağımlısı demekle ne kastettiğimi açıklayayım. Alkolik ya da alkol bağımlısı olan kişi çok miktarda alkol alan ve alkol almadığı zaman tıp dilinde “çekilme belirtileri? diye adlandırılan bazı sıkıntılar yaşayan kişidir. Çekilme belirtileri titreme, terleme, olmayan şeyleri görme, kendini aşırı çökkün, tedirgin ve huzursuz hissetme, uyuyamama gibi belirtilerdir. Çekilme belirtileri vücudun alkolün varlığına alışmasına bağlı olarak, vücudun normal işlevlerini yerine getirememesinden dolayı ortaya çıkarlar. Yani alkolün yarattığı fiziksel bağımlılık nedeniyle vücüdün normal bir biçimde çalışması engellenmiş olur. Çekilme belirtileri oldukça rahatsız edicidir ve bu belirtilerden kurtulabilmek için alınan alkol kişinin alkole daha da bağımlı hale gelmesine yol açar. Başka bir deyişle çekinme belirtileri daha fazla alkol almaya, daha fazla alkol daha şiddetli çekinme belirtilerine ,daha şiddetli çekinme belirtileri daha fazla alkol almaya yol açarak bir kısır döngü oluştururlar. Bu kısır döngüyü tıbbi bir yardım almadan durdurmak mümkün değildir. Eğer çekilme belirtileri var ise, hiç zaman kaybetmeden bir hekime başvurmak gerekir. Böyle kişilerin hiç alkol almamaları en doğru yoldur.

Bu satırları okuduktan sonra “ben çekilme belirtileri yaşamıyorum, demek ki alkol bağımlısı değilim, istediğim kadar alkol alabilirim? şeklinde düşünüyor olabilirsiniz. Ancak unutmamalısınız ki alkol bağımlılığı bir anda ortaya çıkan bir durum değildir. Ayrıca alkolü aşırı ve/veya sık alan pek çok kişi, alkol bağımlısı olmadıkları halde, yaşamlarının farklı alanlarında çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Ve eğer zamanında önlem alınmazsa, yani alınan alkol miktarı ve sıklığı konusunda dikkatli olunmazsa, keyif almak için alınan alkol kişinin yaşamının erken sonlanmasına bile neden olabilir.

Bu kitap kimler içindir? Bu kitap çok ve/veya sık alkol alma nedeniyle sorunlarla karşılaşan ancak alkol bağımlısı olmayan kişiler için yazılmıştır. Başka bir deyişle, bu kitap alkole fiziksel olarak bağımlı hale gelmiş kişiler için değil, çok ve/veya sık alkol alma nedeniyle çeşitli sorunlar yaşayan ve aldıklarını alkol miktarını azaltmak isteyen kişiler içindir.